Author: propansenteret

Sommersesongen 2022

Pga ferieavvikling vil det være lang ventetid på Cinderella reparasjoner og reparasjoner ellers også. Trenger du noe til hytta så er det bare å ta kontakt. Kanskje solcelleanlegget er blitt for lite eller komfyren ikke koker lenger?

Slik dimensjonerer og beregner du solcelleanlegget

Et solcelleanlegg består av en batteribank der det lagres strøm, og solcellepaneler som produserer strøm. For at du skal få full glede av anlegget, er det viktig at dette blir riktig dimensjonert. Batteribanken skal levere nok strøm til forbruk når du er på hytta, og solcellepanelene skal sørge for at batteriene blir ladet opp til…
Read more