Forbrenningstoalett.

Vi har de siste årene hatt god erfaring med vårt forbrenningstoalett fra Sunwind som heter Eldorado.

 Den er godt egnet til bruk i norske hytter, brakker etc. hvor man har tilgang på strøm og hvor tilknytning til vann og avløp mangler. Askeskuffen tømmes etter ca. en ukes bruk. El-dorado er Sunwind sitt eget forbrenningstoalett. Toalettet bygger på kjente prinsipper innen forbrenning av toalettavfall. De har brukt sin mangeårige erfaring i hyttemarkedet, og utviklet den ultimate modell. Driftsikkerhet og pålitelighet er et av de store fortrinnene til dette toalettet. Med El-dorado forbrenningstoalett tar mann hyttekomforten et skritt lenger. Med sitt elegante design tar El-dorado seg flott ut på baderommet. Hygiene og brukervennlighet er blant de største fordelene til dette toalettet. Etter en ukes bruk sitter du kun igjen med en kopp aske! El-dorado Plus har en manuell, mekanisk funksjon; et tråkk på pedalen på siden av toalettet sørger for at avfallet slippes ned i brennkammeret, deretter trykker du på knappen på toalettets topp for å starte forbrenningen. Med El-dorado Pro er det tilstrekkelig med et trykk på knappen for å starte forbrenning så åpner og lukker luken seg automatisk.

Eldorado med knapp for nedslipp av pose: 27900,-

Eldorado med pedal for nedslipp av pose: 23900,-

Luftepakke for avgass: 2790,-